Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

За подвеждащите празненства на правителството на СИРИЗА-АНЕЛ

На 21 август 2018 г. правителството на СИРИЗА - АНЕЛ отпразнува официалното излизане на Гърция от меморандумите. Чрез тези празненства то се опита да създаде климат на еуфория у народа, че от сега нататък уж ще започне да се променя към по-добро неговото ежедневие. Дори нарече това развитие като „връщане към нормалността“ и като „начало на справедливото развитие“.

Комунистичвската Партия на Гърция с аргументи пряко опроверга правителствена пропаганда, подчертавайки, че меморандумите, т.е. споразуменията подписани от гръцкото правителство с ЕС и Международния Валутен Фонд (МВФ) за финансова подкрепа, обвързвайки се същевременно за вземане на мерки срещу трудещите се и народа, не предхождаха а последваха избухването на капиталистическата икономическа криза в Гърция през 2009 г. Причините за тази криза се намират в самия капиталистически начин на производство, която в Гърция се изрази чрез голямото увеличение на държавния дълг. Факторите които предизвикаха това развитие сме ги описали детайлно в миналото (виж тук: http://ruold.kke.gr/news/news2011/2011 -07-15-PB-apofasi.html). Капиталистическата криза в Гърция, наред с ред други последици, доведе до подписването на два меморандума от правителствата съответно на Нова Демокрациа и ПАСОК с империалистическите институции на ЕС, на МВФ и с чуждестранните кредитори на страната, но и на един трети меморандум от правителството на СИРИЗА-АНЕЛ. В тези меморандуми са предвидени стотици мерки и ангажименти, които те поеха да приложат и прилагат с подкрепата на Съюза на Гръцките Индустриалци (СГИ) и други сдружения на едрия капитал. Те не са наложени от „външни сили“, а представляват стратегически план на капитала, за да се върне към желаните норми на рентабилност и печалби, стоварвайки всичките тежести на кризата върху работниците и народните слоеве.

Буржоазната система доказа, че има резерви, както се оказа след поемането на държавната власт от СИРИЗА. Тази партия продължи същата политиката срещу трудещите се, в резултат на което днес са на лице и се прилагат 700 антинародни закони, гласувани през тези десет години.
За да се възстанови рентабилността и печалбите на капитала, цената на работната сила се свали драстично чрез огромните съкращения на заплатите и пенсиите, чрез отнемането на социални завоевания, чрез значителното намаляване на бюджетните разходи за социални разходи и чрез тежкото данъчно облагане на народа. Загубите на народните доходи през тези десет години са в диапазона от 30 до 40%.

Правителството на СИРИЗА-АНЕЛ лъже, когато говори за една „нова епоха“, която ще дойде след меморандумите, защото:
Всички тези стотици антинародни закони остават в сила! Правителството се е ангажирало срещу едрия капитал и империалистическите Съюзи, да продължи да следва без отклон същата политика, която е в полза само на капитала, за неговата тъй наречена „конкурентоспособност“ и „предприемачество“, т.е. за повишението на неговите печалби.

Правителството се е обвързало да приложи нови удари върху народните права, които ще бъдат наложени през следващите години.

Чрез тъй наречените „Европейски семестър“, с „Пакта Евро плюс“, с „Финансовия пакт“, със „Засиленото икономическо управление“ Гърция, както и другите държави-членки на ЕС, ще бъдат обект на тесен надзор от страна на Евросъюзните органи, ще продължи и ще се ескалира антинародното нападение. Така или иначе и в други страни от ЕС, които не са имали меморандуми като Гърция, се прилагат тези антинародни мерки.
Но дори и да нямаше такъв надзор от страна на ЕС, щеше да съществува - както във всяко капиталистическо общество – „надзорът“ на едрия капитал, на монополите и техният стрмеж да увеличат печалбите си. Поради тази причина не е възможно да има „справедливо развитие“ за народа в условията на капитализма.

През тези години бе доказано колко е важна водещата роля на Комунистическата Партия на Гърция и на класово ориентираните синдикати, които се сплотяват в редиците на Общоработническия Боеви Фронт (ПАМЕ), за организирането на борбата на трудещите се и на народа. За провеждането на десетки общонационални стачки, за организирането на стотици демонстрации, за десетки боеви акции в министерствата. Въпреки трудностите бе разкрита и доказана роля на СИРИЗА - новата социалдемокрация, но и на други буржоазни партии. Повиши се народната съпротива, бяха завладени нови позиции в синдикалното движение на работническата класа и на народните маси, продължава и се повишава борбата на трудещите се, техните искания за удовлетворяването на съвременните им нужди. Акцентира се нуждата за анти-капиталистическа, антимонополна борба срещу истинския враг, капитала и неговата власт.

Има изход за народа! Намира се в борбата, заедно с Комунистическата Партия на Гърция, за реорганизацията на работническото движение и за укрепването на Социалния Съюз на народните сили, срещу плановете на правителството, ЕС и партиите, които служат на капиталистическата печалба, за премахването на всички антинародни закони, за възстановяването народните доходи, за мобилизацията на всички сили, които ще изпратят на „бунището на историята“ капиталистическото варварство и за изграждането на новото общество без кризи, безработица и войни. Едно социалистическо - комунистическо общество, с обобществени средства за производство, с централизирано планиране на икономиката, извън империалистическите съюзи на ЕС и НАТО, с власта в ръцете на работниците.

 

23/08/2018